GRÀCIES ALS MÚSICS DE COLORS I A LA RAQUEL PER DEIXAR-ME ENTRAR EN EL VOSTRE PETIT MÓN. DURANT AQUESTS MESOS HEM BALLAT, HEM CANTAT, HEM RIGUT, HEM PLORAT D'EMOCIÓ, HEM SOMIAT... GRÀCIES PER TOT EL QUE M'HEU ENSENYAT I SOBRETOT PER L’AMOR I L’ESTIMA QUE M'HEU TRANSMET. NO US OBLIDARÉ MAI. OS ESTIM A TOTS!!

dissabte, 2 de març de 2013

Exercici d'introspecció sobre les pròpies capacitats i limitacions


Ara que acabem de començar el període de Pràcticum I, crec què és el moment idoni per realitzar una reflexió inicial sobre el meu autoconcepte com a professional. D’aquesta forma, m’agradaria realitzar un exercici de retrospecció per tal de fer-me conscient de les meves pròpies capacitat i limitacions en l’exercici de la docència.

Personalment, crec que les meves capacitats o punts forts són per exemple:
 1. Facilitat en la creació de propostes creatives i que responen als interessos dels infants.
 2. Capacitat d’interrelacionar les diferents àrees del saber per tal de dotar els aprenentatges de major sentit i significat pels infants.
 3. Saber provocar reptes cognitius adequats als seus interessos i capacitats dels infants tot i afavorint el seu procés de plantejament d’hipòtesis.
 4. Capacitat de saber relacionar els conceptes adquirits de manera teòrica per desprès aplicar-los a la realitat pràctica de l’aula.
 5. Facilitat i predilecció pel treball en equip, saber escoltar i respectar les idees i aportacions dels meus companys.
 6. Gran capacitat de reacció i pressa de decisions davant situacions inesperades
 7. I sobre tot, gran capacitat d’observació, anàlisi i interpretació de gestos, conductes i reaccions dels infants per tal de detectar qualsevol aspecte que sigui rellevant en el seu harmònic desenvolupament. 

D’altra banda, també sóc conscient de les meves limitacions amb la qual cosa cal destacar alguns dels punt febles que considero que he de seguir treballant.

 1. Dificultat per posar-me seriosa davant els infants en les situacions que demanen fermesa i adquirir un rol més autoritari. 
 2. Falta d’eines o estratègies per tractar certs temes tabú com poden ser la mort o la sexualitat.
 3. Resoldre certs conflictes entre els infants aconseguint que arribin per ells mateixos a acords.
 4. De vegades crec que podria deixar més temps perquè responguin els infants i deixar-los que construeixin per ells mateixos les frases sense anticipar-me a posar-los-hi les paraules a la boca.
 5. Crec que hauria de formular-los més preguntes per tal d’afavorir la seva capacitat de reflexió i raonament.
 6. De vegades tinc dificultat per saber identificar correctament la fase de lectoescriptura en que es troba l’infant.
 7. Dificultats relacionats amb el currículum sobre el fet de conèixer exactament quin són els criteris mínims que han de complir els infants a cada etapa degut a les múltiples maneres d’interpretar el currículum d’Educació Infantil. 
 8. De vegades em plantejo si seria capaç de guiar un projecte, saber cap a on em de tirar, quan explotar la espontània curiositat dels infants i quan limitar-la en allunyar-se del que és interessant que sàpiguen. 
 9. I la que més crec que em consta, que fa referència a la capacitat de mesurar el temps i adaptar les activitat al l’horari establert perquè no me falti o em sobri massa temps. 

Per tant, una vegada he realitat aquest profund i costós procés de conscienciació i reflexió intern, cal mencionar que els meus objectius estarien dirigit al perfeccionament dels meus punts fort i la millora dels meus punts febles per tal que puguin arribar a ser aspectes que domino i controlo. Una bona manera per fer-ho, és aprofitar el meu període de pràctiques per tal d’ensopir-me de les bones pràctiques que observi de mestres amb les quals compartiré aula durant quasi tres mesos per tal d’adquirir eines, estratègies i recursos dirigits i orientat en pro al meu creixement com a docent.  

1 comentari:

 1. És una entrada força detallada que demostra un bon coneixement de tu mateixa. Per a la propera entrada, pensa en estratègies per superar alguns punts febles.

  ResponElimina