GRÀCIES ALS MÚSICS DE COLORS I A LA RAQUEL PER DEIXAR-ME ENTRAR EN EL VOSTRE PETIT MÓN. DURANT AQUESTS MESOS HEM BALLAT, HEM CANTAT, HEM RIGUT, HEM PLORAT D'EMOCIÓ, HEM SOMIAT... GRÀCIES PER TOT EL QUE M'HEU ENSENYAT I SOBRETOT PER L’AMOR I L’ESTIMA QUE M'HEU TRANSMET. NO US OBLIDARÉ MAI. OS ESTIM A TOTS!!

dimarts, 9 d’abril de 2013

Reunió de claustre


En el dia d’avui, he pogut assistir a la meva primera reunió de claustre en la que tots els professionals del CEIP s’Olivera s’han reunit a la sala de professors per tractar diferents assumptes de gran rellevància que han de posar en comú i sobre els quals debatre i opinar.

Alguns dels aspectes tractats a grans trets, són els següents:
-          Talleres de mates à CENAMAT (8, 9 i 10 de Maig)
-     Resultats de la segona avaluació de les notes dels infants del centre. Comparativa amb altres centres de l’illa.
IAQSE à proves de nivell que es fan a la Conselleria d’Educació a 4t de primària i 2n de Batxillerat.
Es demana fer acords a nivell de cicle sobre els que es prioritza aconseguir amb els infants per tal d’unificar criteris d’avaluació.
-          Sortida: acampada de final de curs
-          Enquestes als mestres de primària
-       Festes: comissió de festes proposa pel dia 23 d’Abril (dia de Sant Jordi) fer una gym-kana al matí i tallers a la tarda.

D’altra banda, he realitzat diverses observacions sobre les relacions que s’estableixen entre els diferents professionals. D’aquesta forma, he pogut analitzar aspectes tan rellevants com ara la dinàmica del grup, els diferents rols que s’estableixen i l’estatus dins el grup, etc.

Aquestes són algunes de les observacions que vaig extreure:
-       Lola (és la directora de l’escola) à És la que duu la veu cantant, proposa els temes que s’han de tractar, fa l’exposició davant el claustre. Exerceix el seu paper amb determinació, seguretat, serietat i determinació. Ha demanat silenci en alguna ocasió i tothom calla de seguida. Li tenen molt de respecte. Ha “reganyat” als mestres que es van oblidar d’omplir els qüestionaris. Utilitza un to seriós i ferm que combina molt bé amb l’amabilitat, la disposició i atenció al claustre.
-    Una de les mestres encarregada de la comissió dels sous del menjador, exigeix a tot el claustre la puntualitat en el pagament dels menús. Ho demana de manera respectuosa. La resta escolta i ho accepta. S’entreveu un clima tallant en aquesta situació. Més tard m’assabento d’alguns problemes de relació respecte a ella. 
-      Yolanda (és la cap d’estudis) à en aquest format de reunió no ha intervingut gaire, en contrast en altres com ara la reunió de racons intercicle en les que exerceix un rol molt més actiu. És com si respectés les funcions de la directora. La seva participació es la d’organitzar els torns de paraula i intervenir com qualsevol altre mestre.
-          Neus (secretària amb titulació de mestra) à No intervé gaire. Només per parlar d’aspectes de papers.
-        La Lola i la Neus mantenen la mateixa posició en quant a la postura corporal; cames creuades i mateixa posició de braços. Es percep una gran complicitat i enteniment entre elles.
-       Com que no hi cabíem tots, alguns s’han agut de seure fora del cercle. Això impedia el contacte visual i que es desconnectessin més fàcilment.
-     En quant a la disposició a l’hora de seure, es pot percebre algunes segregacions entre els mestres d’infantil i els de primària. Això també ho podem observar a l’hora de seure a les taules en el temps del menjador. No obstant, el clima entre els mestres és molt bo i exemplar.  De fet molts són amics fora de l’escola a part de companys de feina.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada